کودکان پروانه‌ای، قربانیان خاموش تحریم‌های آمریکا

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر کودکان پروانه‌ای، قربانیان خاموش تحریم‌های آمریکا افراد مبتلا به بیماری «پروانه ای» در ایران، تنها بخشی از قربانیان تحریم های مستقیم و غیرمستقیم دارویی ناشی از رویکرد فشار حداکثری آمریکا علیه مردم ایران هستند. امیدوارم از خبر کودکان پروانه‌ای، قربانیان خاموش تحریم‌های آمریکا راضی بوده باشید.

کودکان پروانه‌ای، قربانیان خاموش تحریم‌های آمریکا  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۰۶ ۰۲:۳۸:۳۳