کودکان ساکن نزدیک فرودگاه ها با خطرات مسمومیت سرب روبرو
هستند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر کودکان ساکن نزدیک فرودگاه ها با خطرات مسمومیت سرب روبرو
هستند
به گزارش خبرنگار سایت احکام به نقل از هلث دی نیوز، «سامی زهران»، نویسنده این مطالعه و رئیس اقتصاد دانشگاه ایالتی کلرادو، گفت: «در مجموعه آزمایش‌ها، ما شواهد ثابتی پیدا می‌کنیم که نشان می‌دهد سطح سرب خون کودکان ساکن در نزدیکی فرودگاه به خاطر رسوب بنزین سرب‌دار صنعت هوانوردی روبه افزایش است.»
زهران گفت: «این نشان می‌دهد که ما باید از تلاش‌های سیاستی برای محدود کردن انتشار سرب هوانوردی برای محافظت از کودکان در معرض خطر حمایت کنیم.»
هنگام تجزیه و تحلیل سطح سرب خون کودکان زیر ۶ سال از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰، محققان دریافتند که هر چه یک کودک به فرودگاه نزدیک‌تر باشد، احتمال وجود سرب در خونش بیشتر می‌شود.
سطح سرب خون زمانی که کودکان در شرق فرودگاه یعنی در مسیر باد زندگی می‌کردند بسیار بالاتر بود. سطح سرب خون نیز با ترافیک هواپیماهای موتور پیستونی و مقادیر بنزین سربدار هوانوردی فروخته شده در فرودگاه افزایش یافت. امیدوارم از خبر کودکان ساکن نزدیک فرودگاه ها با خطرات مسمومیت سرب روبرو
هستند
راضی بوده باشید.

کودکان ساکن نزدیک فرودگاه ها با خطرات مسمومیت سرب روبرو
هستند  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۱-۱۳ ۰۲:۴۷:۰۸