کودکان بازمانده از تحصیل چهره به چهره شناسایی شده
اند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر کودکان بازمانده از تحصیل چهره به چهره شناسایی شده
اند
به گزارش سوالات شرعی و احکام، جلسه شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی پس از ۶ سال وقفه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و بر تخصیص حداکثری بودجه سازمان نهضت سواد آموزی و تلاش برای ریشه کنی بیسوادی در کشور تاکید شد.
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در این جلسه گزارشی از وضعیت سواد کشور بر اساس اطلاعات مرکز آمار از نظر بی‌سوادی، نوسوادی و باسوادی، فاصله درصد باسوادی بین شهری و روستایی و کاهش آن از ۳۴ درصد در ابتدای انقلاب به ۱۱ درصد در سال گذشته، فاصله درصد باسوادی مردان و زنان از ۲۳ درصد در ابتدای انقلاب اسلامی به ۶ درصد در سال گذشته ارائه کرد.
نوری در ادامه به تشریح اقدامات نهضت سوادآموزی و همکاری با سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف برای شناسایی و تحت پوشش قرار دادن نهضت سواد در کشور، مأموریت سازمان نهضت سوادآموزی در سه پایه تحصیلی دوره سوادآموزی، دوره انتقال و دوره تحکیم و فعالیت‌های پیش روی نهضت سوادآموزی در قالب مدرسه محور، فناوری‌های نوین، مشارکت‌ها، شتاب بخشی به استان‌های باجمعیت بالای بی‌سوادی پرداخت.
در این جلسه گزارشی از عملکرد سامانه یکپارچه دانش آموزی و طرح شهید محمودوند در راستای شناسایی بازماندگان از تحصیل به تفکیک استان و ۷۲۹ منطقه آموزشی ارائه و اعلام شد کودکان ۶ تا ۱۱ سال ابتدایی بازمانده از تحصیل به صورت چهره به چهره شناسایی و در سامانه ثبت شده‌اند تا مراحل آغاز دوره‌های تحصیلی برای این جمعیت کشور برای پوشش کلاس اول و دوره‌های تحصیلی بالاتر ایجاد شود.
در این جلسه مقرر شد؛ اعتبارات برنامه شتاب بخشی به وضعیت سواد در دور دوم سفرهای استانی دولت دیده شود.
همچنین تاکید شد سازمان نهضت سوادآموزی با بکارگیری بازنشستگان، دانش آموزان و خیرین و داوطلبان در حوزه تدریس به مهارت آموزی در کنار سوادآموزی در زیست بوم جدید نهضت سوادآموزی در کشور توجه نماید.
براساس مصوبات این جلسه؛ تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ملزم به ارائه بانک اطلاعاتی خود به نهضت سواد آموزی شدند و علاوه بر الزام استانداران هدف به برگزاری جلسات شورای عالی، در بودجه ۱۴۰۲ حداکثر تخصیص بودجه برای سازمان نهضت سواد آموزی لحاظ و همچنین در برنامه هفتم توسعه طرح‌های این سازمان با تاکید بر ریشه کنی بی‌سوادی در کشور گنجانده خواهد شد. امیدوارم از خبر کودکان بازمانده از تحصیل چهره به چهره شناسایی شده
اند
راضی بوده باشید.

کودکان بازمانده از تحصیل چهره به چهره شناسایی شده
اند  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۱-۲۰ ۰۲:۳۶:۵۴