کامیون حامل ۲۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در دلفان توقیف
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر کامیون حامل ۲۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در دلفان توقیف
شد
به گزارش خبرنگار سایت احکام، مأموران انتظامی شهرستان دلفان حین کنترل خودروهای عبوری در محور دلفان – همدان به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و آن را متوقف کردند.
مأموران انتظامی از این کامیون ۲۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از چرخه قانونی توزیع، کشف که راننده خودرو پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد. امیدوارم از خبر کامیون حامل ۲۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در دلفان توقیف
شد
راضی بوده باشید.

کامیون حامل ۲۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در دلفان توقیف
شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۱۶ ۰۲:۳۸:۳۱