کارگاه مدیریت رویدادهای ورزشی در بوشهر برگزار شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر کارگاه مدیریت رویدادهای ورزشی در بوشهر برگزار شد به گزارش خبرنگار سایت احکام، استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس در کارگاه مدیریت رویدادهای ورزشی ابتدا تاریخچه‌ای از رویدادهای ورزشی ارائه شد و گفته شد ریشه‌های تاریخی رویدادهای ورزشی به کجا بر می‌گردد.
رسول نوروزی سید حسینی سپس دسته بندی‌ای از رویدادهای ورزشی ارائه کرد و گفت: در این دسته بندی به شکل مبسوط ده نوع از رویدادهای ورزشی در قالب مثال‌های مختلف مطرح شد و سپس مهارت‌ها و خصیصه‌های مورد نیاز برای برگزاری موفق یک رویداد ورزشی معرفی شد.
وی تصریح کرد: بعد از آن، طرح ریزی یک رویداد ورزشی در قالب یک مدل چهار مرحله‌ای شامل برنامه ریزی و طراحی، برنامه ریزی عملیاتی، اجرا و پیاده سازی، و ارزیابی، تشریح شد و سپس جنبه‌های ویژه رویداد نظیر بودجه ریزی در رویدادهای ورزشی، هزینه‌ها و درآمدهای رویدادهای ورزشی، حمایت مالی در رویدادها تشریح شد.
نوروزی سید حسینی اضافه کرد: یکی از مهمترین جنبه‌های این کارگاه، پرداختن به ملاحظات حقوقی و قانونی در رویدادهای ورزشی بود که به شکل ویژه‌های این موارد را در رویدادهای ورزشی تشریح می‌کرد.
دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس گفت: در پایان این کارگاه فرایند سازماندهی رویدادهای ورزشی و تشکیل کمیته‌های مختلف برای اجرا و پیاده سازی رویدادهای ورزشی تشریح شد. امیدوارم از خبر کارگاه مدیریت رویدادهای ورزشی در بوشهر برگزار شد راضی بوده باشید.

کارگاه مدیریت رویدادهای ورزشی در بوشهر برگزار شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۱-۰۶ ۰۲:۴۵:۳۲