پخت و پخش ۱۷ هزار پرس غذای نذری توسط موکب عشاق‌الحسین
رامشیر

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر پخت و پخش ۱۷ هزار پرس غذای نذری توسط موکب عشاق‌الحسین
رامشیر
پخت ۷۲ دیگ غذای نذری و پخش ۱۷ هزار پرس غذا به مناسبت ایام فاطمیه موکب فرهنگی، مذهبی عشاق الحسین رامشیر انجام شد. به گفته جواد غبیشاوی مسئول این موکب فعالیت مذهبی و توزیع غذای نذری توسط موکب به مدت ۱۰ روز در مرکز شهر رامشیر استان خوزستان بوده است. امیدوارم از خبر پخت و پخش ۱۷ هزار پرس غذای نذری توسط موکب عشاق‌الحسین
رامشیر
راضی بوده باشید.

پخت و پخش ۱۷ هزار پرس غذای نذری توسط موکب عشاق‌الحسین
رامشیر  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۲۸ ۰۲:۳۹:۴۱