وضعیت شبانه مرز تمرچین؛دوشنبه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر وضعیت شبانه مرز تمرچین؛دوشنبه به گزارش خبرنگار سایت احکام، سینا رزمی خبرنگار اعزامی سوالات شرعی و احکام به مرز تمرچین از وضعیت و حال و هوای این مرز گزارش می‌دهد.

کد خبر ۵۸۷۹۲۷۱ امیدوارم از خبر وضعیت شبانه مرز تمرچین؛دوشنبه راضی بوده باشید.

وضعیت شبانه مرز تمرچین؛دوشنبه  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۰۵ ۰۲:۳۸:۳۵