واکنش سخنگوی دولت به سکوت بنگاه‌های رسانه‌ای درخصوص طوفان
آمریکا

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر واکنش سخنگوی دولت به سکوت بنگاه‌های رسانه‌ای درخصوص طوفان
آمریکا
به گزارش سوالات شرعی و احکام، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با انتشار پیامی در صفحه توئیتری خود نوشت: ده‌ها کشته و قطع برق هزاران خانه با سرما در آمریکا؛ هرچند مصرف بهینه یک ضرورت ملی است و مشکل انرژی هم ممکن است هرجایی اتفاق بیفتد، اما اگر همین اتفاق در ایران رخ داده بود، بنگاه‌های رسانه‌ای تا چندماه دست از سیاه‌نمایی و القای ناکارآمدی برنمی‌داشتند. امیدوارم از خبر واکنش سخنگوی دولت به سکوت بنگاه‌های رسانه‌ای درخصوص طوفان
آمریکا
راضی بوده باشید.

واکنش سخنگوی دولت به سکوت بنگاه‌های رسانه‌ای درخصوص طوفان
آمریکا  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۲۸ ۰۲:۳۷:۲۶