واحدهای مسکونی گران‌قیمت به امور مالیاتی معرفی
می‌شوند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر واحدهای مسکونی گران‌قیمت به امور مالیاتی معرفی
می‌شوند
به گزارش خبرنگار سایت احکام، سمانه حسن‌پور امروز دوشنبه در پنجمین جلسه کارگروه ستاد درآمد و تجهیز منابع لرستان، اظهار داشت: همه دستگاه‌های خدمات‌رسان باتوجه‌به قوانین موجود موظف به همکاری با اداره کل امور مالیاتی استان هستند.
وی افزود: درآمدهای مالیاتی مصوب سال جاری ۲۲,۳۲۵ میلیارد ریال بوده که سهم مصوب پنج‌ماهه این درآمدها مبلغ ۹,۳۰۲ میلیارد ریال که در پنج‌ماهه نخست سال مبلغ ۷,۴۵۰ میلیارد ریال معادل ۸۰ درصد سهم پنج‌ماهه وصول شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان، تصریح کرد: همچنین کل درآمدهای عمومی مصوب سال جاری مبلغ ۲۳,۲۴۸ میلیارد ریال بوده که مجموعاً مبلغ ۹,۶۸۷ میلیارد ریال وصول شده است.
حسن‌پور، گفت: شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی استان برای اخذ مالیات پیش‌بینی‌شده از مسکن‌های گران‌قیمت، نسبت به شناسایی و معرفی این واحدها به امور مالیاتی اقدام کنند، همچنین پلیس راهور برای وصول درآمدهای پیش‌بینی‌شده از خودروهای گران‌قیمت نسبت به شناسایی و معرفی این گونه خودروها به امور مالیاتی همکاری کنند. امیدوارم از خبر واحدهای مسکونی گران‌قیمت به امور مالیاتی معرفی
می‌شوند
راضی بوده باشید.

واحدهای مسکونی گران‌قیمت به امور مالیاتی معرفی
می‌شوند  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۱۲ ۰۲:۳۹:۱۸