همه ادارات شهرستان دشتی باید کتابخانه داشته باشند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر همه ادارات شهرستان دشتی باید کتابخانه داشته باشند به گزارش خبرنگار سایت احکام، اکبر قائدی شنبه شب در نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان دشتی عنوان کرد: موضوع کتاب و کتابخوانی را باید خارج از حیطه تکلیفی کتابخانه ها ببینیم و توجه داشته باشیم که مشکلات ما با کتاب کجا حل می‌شود و سراغ آنها برویم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دشتی با اشاره به نقش کلیدی مطالعه در ادامه افزود: با مشارکت و یکپارچگی همه دستگاه‌ها می‌توان به افزایش میزان مطالعه مؤثر در سطح جامعه کمک کرد و همه نهادها و مردم باید برای اجرای این امر در سطح جامعه مشارکت داشته باشند.
قائدی در ادامه بیان داشت: از قوه قضائیه تقاضا داریم اقداماتی از قبیل کمک به تأمین ملزومات کتابخانه ای، خرید تجهیزات، تعمیر و ساماندهی کتابخانه ها بر اساس ضوابط قانون، تغییر مجازات مجرمین را در نظر بگیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دشتی گفت: هر اداره یک کتابخانه تخصصی مربوط به فعالیت‌هایش و تألیفات نویسندگان شهرستان، هر چند کوچک باید داشته باشد، که ارباب رجوع به راحتی به آن دسترسی داشته باشد. امیدوارم از خبر همه ادارات شهرستان دشتی باید کتابخانه داشته باشند راضی بوده باشید.

همه ادارات شهرستان دشتی باید کتابخانه داشته باشند  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۲۸ ۰۲:۴۰:۵۶