همایش «حکمرانی نخبگانی و پیشرفت پایدار» در لرستان برگزار
می‌شود

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر همایش «حکمرانی نخبگانی و پیشرفت پایدار» در لرستان برگزار
می‌شود
به گزارش خبرنگار سایت احکام، علی نظری روز شنبه در نشست مقدماتی برنامه‌ریزی و هماهنگی همایش «حکمرانی نخبگانی و پیشرفت پایدار»، اظهار داشت: برای تقویت و ارتقای شاخص‌های پیشرفت بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، بایستی فعالیت‌های نخبگانی به ویژه هیئت‌های اندیشه‌ورز، گسترش یابند.
وی، تصریح کرد: مفهوم توسعه یک مفهوم غربی است؛ ولی مفهوم مدنظر گفتمان انقلاب اسلامی بر اساس رهنمودهای امامین انقلاب، مفهوم پیشرفت است.
رئیس دانشگاه لرستان، افزود: در مفهوم‌شناسی پیشرفت، عدالت نیز اهمیت و جایگاه ویژه‌ای دارد.
نظری بیان داشت: محورهای همایش بایستی هم برای سطح استانی و هم برای سطح ملی، کاربرد داشته باشند.
وی، تصریح کرد: همه دانشکده‌های دانشگاه لرستان در برگزار این همایش بایستی مشارکت داشته باشند و همایش به صورت فرایند محور، برگزار شود؛ یعنی همایش باید در سطوح مختلف جامعه، معرفی شود و به نوعی، جامعه‌محور باشد.
رئیس دانشگاه لرستان، عنوان کرد: پیشنهاد این است ایده‌شوهایی نیز در رابطه با محورها و موضوعات همایش، برگزار شوند تا از ایده‌پردازی‌های نو و خلاق نیز حمایت شود.
نظری، ادامه داد: این نکته اهمیت دارد که نقش نخبگان در حکمرانی و مدیریت، بررسی شود و دیدگاه‌های نخبگانی، به اشتراک گذاشته شوند.
وی، افزود: بایستی برگزاری نشست‌های متنوع تخصصی با حضور نخبگان مختلف در این همایش وجود داشته باشد.
رئیس دانشگاه لرستان، تصریح کرد: در برگزاری همایش باید از ظرفیت‌های بسیج اساتید استان، بسیج دانشجویی استان، انجمن‌های علمی دانشجویی استان و دانشجویان، استفاده شود. امیدوارم از خبر همایش «حکمرانی نخبگانی و پیشرفت پایدار» در لرستان برگزار
می‌شود
راضی بوده باشید.

همایش «حکمرانی نخبگانی و پیشرفت پایدار» در لرستان برگزار
می‌شود  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۲۷ ۰۲:۳۸:۴۳