هشدار پلیس به اهانت کنندگان به افراد متدین و زنان با
حجاب

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر هشدار پلیس به اهانت کنندگان به افراد متدین و زنان با
حجاب
به گزارش خبرنگار سایت احکام، سردار القاصی سایت احکام به اهانت کنندگان به افراد متدین و زنان با حجاب هشدار داد.
فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: از آمرین به معروف و ناهیان از منکر دفاع می‌کنیم. امیدوارم از خبر هشدار پلیس به اهانت کنندگان به افراد متدین و زنان با
حجاب
راضی بوده باشید.

هشدار پلیس به اهانت کنندگان به افراد متدین و زنان با
حجاب  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۰-۰۸ ۰۲:۴۰:۱۲