هشدار رئیس سازمان سنجش به متخلفین در کنکور سراسری

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر هشدار رئیس سازمان سنجش به متخلفین در کنکور سراسری پورعباس رئیس سازمان سنجش گفت: سال گذشته سیستم آشکار ساز(سیگنال یاب) را در آزمون سراسری طراحی کردیم این دستگاه همه سیگنالهای که به داوطلب می رسد یا خارج می شود را شناسایی می‌کند. امیدوارم از خبر هشدار رئیس سازمان سنجش به متخلفین در کنکور سراسری راضی بوده باشید.

هشدار رئیس سازمان سنجش به متخلفین در کنکور سراسری  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۱-۱۶ ۰۲:۴۴:۴۸