نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر خراسان جنوبی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر خراسان جنوبی نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر خراسان جنوبی با حضور استاندار، رییس صندوق اعتباری هنر، ابوالفضل پور عرب، اسماعیل آذر، فرهاد قائمیان و حضور پرشور مردم فرهنگ دوست خراسان جنوبی در فرهنگسرای بیرجند برگزار شد. امیدوارم از خبر نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر خراسان جنوبی راضی بوده باشید.

نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر خراسان جنوبی  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۱-۲۱ ۰۲:۴۲:۲۶