مشکل کارت تردد هوشمند هزار نفر از بومیان خارگ رفع شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مشکل کارت تردد هوشمند هزار نفر از بومیان خارگ رفع شد محمدرضا دشتی زاده در گفتگو با خبرنگار سایت احکام اظهار داشت: یکی از مشکلات موجود در سطح جزیره خارگ بحث صدور کارت تردد بومیان جزیره خارگ بود.
وی افزود: این موضوع در کمیسیون مربوطه توسط این بخشداری مطرح گردید که با هم افزایی و همگرایی بیش بخشی صورت گرفته مشکل کارت تردد هوشمند بیش از یک هزار نفر از بومیان جزیره خارگ در طول یک سال اخیر رفع شد.
بخشدار و رئیس شورای تأمین بخش ویژه خارگ تصریح کرد: بمنظور ساماندهی ساکنین جزیره خارگ اقدامات مؤثر دیگر در زمینه صدور کارت تردد هوشمند شهروندان خارگی در پیش است. امیدوارم از خبر مشکل کارت تردد هوشمند هزار نفر از بومیان خارگ رفع شد راضی بوده باشید.

مشکل کارت تردد هوشمند هزار نفر از بومیان خارگ رفع شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۱-۱۵ ۰۲:۴۰:۲۴