مدارس ابتدایی ۶ شهرستان خوزستان تعطیل شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مدارس ابتدایی ۶ شهرستان خوزستان تعطیل شد به گزارش خبرنگار سایت احکام، دبیر کار گروه اضطرار آلودگی هوا گفت: فردا فعالیت مدارس ابتدایی در شهرهای اندیمشک، اهواز، باوی، کارون، دزفول و شوشتر غیر حضوری در بستر سامانه شاد و دبیرستان‌ها فقط برای برگزاری امتحانات دایر خواهند بود. امیدوارم از خبر مدارس ابتدایی ۶ شهرستان خوزستان تعطیل شد راضی بوده باشید.

مدارس ابتدایی ۶ شهرستان خوزستان تعطیل شد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۱-۱۳ ۰۲:۴۰:۲۶