محمد بن سلمان به عنوان رئیس شورای وزیران سعودی تعیین
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر محمد بن سلمان به عنوان رئیس شورای وزیران سعودی تعیین
شد
به گزارش سوالات شرعی و احکام، خبرگزاری رسمی سعودی (واس) از دستورات سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی برای تغییرات در ساختار کابینه این کشور خبر داد.
بر اساس این گزارش، طبق دستور پادشاه عربستان سعودی، «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی رئیس شورای وزیران این کشور خواهد بود.
همچنین «عبدالعزیز بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود» به عنوان وزیر انرژی، «عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز آل سعود» به عنوان وزیر کشور و «خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود» به عنوان وزیر دفاع خواهند بود. این در حالی است که خالد بن سلمان پیش از این معاون وزیر دفاع بود.
طبق تغییرات در ساختار کابینه عربستان سعودی، «فیصل بن فرحان» همچنان به عنوان وزیر امور خارجه مشغول به کار خواهد بود.
همچنین «یوسف بن محمد البنیان» به عنوان وزیر آموزش و پرورش عربستان سعودی تعیین شده است. امیدوارم از خبر محمد بن سلمان به عنوان رئیس شورای وزیران سعودی تعیین
شد
راضی بوده باشید.

محمد بن سلمان به عنوان رئیس شورای وزیران سعودی تعیین
شد  در تاریخ ۲۰۲۲-۰۹-۲۸ ۰۲:۴۲:۱۷