مجوز تدوین آیین نامه انضباطی برای تاکسی‌های اردبیل صادر
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مجوز تدوین آیین نامه انضباطی برای تاکسی‌های اردبیل صادر
شد
میرمحمد سیدهاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار سایت احکام، اظهار کرد: با موافقت اعضا و در راستای صیانت از جان، مال و آبروی شهروندان مجوز تدوین آیین نامه اجرایی و قوانین و مقررات انضباطی تاکسی‌ها در اردبیل صادر شد.
وی افزود: آیین‌نامه انضباطی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل از سال ۸۹ تدوین شده و هیچگونه بروز رسانی انجام نشده است که ضروری بود برای نظارت مطلوب بر عملکرد تاکسی‌ها آیین نامه جدید تدوین شود.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شهری شورای اسلامی شهر اردبیل بیان کرد: با اجرای قوانین این آیین نامه تاکسی ها ملزم هستند در مسیرهای تعیین شده نسبت به ارائه خدمت با کیفیت با رعایت شئونات اسلامی و اجتماعی و اخلاق حرفه ای اقدام کنند.
سیدهاشمی ادامه داد: رسیدگی به تخلفات رانندگان از جمله عدم حمل و نقل مسافر، ارتکاب جرم در حین تاکسیرانی، عدم رعایت شئونات اسلامی، عدم رعایت نرخ‌های مصوب، تکرار تخلفات راهنمایی رانندگی و دیگر تخلفات در چارچوب این آیین‌نامه رسیدگی و بررسی خواهد شد. امیدوارم از خبر مجوز تدوین آیین نامه انضباطی برای تاکسی‌های اردبیل صادر
شد
راضی بوده باشید.

مجوز تدوین آیین نامه انضباطی برای تاکسی‌های اردبیل صادر
شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۱-۲۰ ۰۲:۳۸:۳۰