مبلغ فطریه و کفاره ۱۴۰۱ اعلام شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مبلغ فطریه و کفاره ۱۴۰۱ اعلام شد به گزارش خبرنگار سایت احکام، یکی از اعمال واجب در روز عید فطر پرداختن زکات فطره است. زکات فطره بر کسانی واجب است که در شب عید فطر اولاً مکلف باشند و ثانیاً فقیر نباشد و ثالثاً نان‌خور دیگران هم محسوب نشوند. کسانی که دارای این شرایط هستند زکات فطره را باید بپردازند. وقت پرداخت زکات فطره از شب عید است تا ظهر روز عید و به نظر رهبر معظم انقلاب و برخی فقهای دیگر بنا بر احتیاط باید قبل از نماز عید زکات فطره را بپردازند. اگر کسی برایش این امکان وجود نداشت، یعنی دسترسی نداشت یا امکان پرداختن نبود لااقل جدا کند و کنار بگذارد تا بعداً ادا کند.
دفتر آیت الله سیستانی میزان و مبلغ فطریه امسال را برای فطریه بدل از آرد ۴۰ هزار تومان و برای فطریه بدل از برنج ایرانی ۲۲۵ هزار تومان و فطریه بدل از برنج غیر ایرانی، ۶۰ هزار تومان تعیین شده است.
بر اساس نظر آیت الله مکارم شیرازی، زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب گندم، مبلغ ۴۰ هزار تومان و بر مبنای قوت غالب برنج، مبلغ ۱۵۰ هزار تومان اعلام شده است که مؤمنین در انتخاب هر یک از این موارد مخیر هستند.
کفاره روزه غیر عمد مبلغ ۸ هزار تومان است که باید به صورت نان تهیه و پرداخت شود؛ همچنین کفاره روزه عمد مبلغ ۴۸۰ هزار تومان است. امیدوارم از خبر مبلغ فطریه و کفاره ۱۴۰۱ اعلام شد راضی بوده باشید.

مبلغ فطریه و کفاره ۱۴۰۱ اعلام شد  در تاریخ ۲۰۲۲-۰۴-۲۸ ۰۲:۳۶:۵۵