مانور سلامت غذایی در کهگیلویه برگزار شد/ فعالیت سامانه
۱۹٠

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مانور سلامت غذایی در کهگیلویه برگزار شد/ فعالیت سامانه
۱۹٠
به گزارش سوالات شرعی و احکام، محمد رضا جلیل پور افزود: مانور یک روزه نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شامل بخش‌های مختلف اصناف برگزار شد.
وی با بیان اینکه هدف از طرح، تشدید نظارت بر اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی است، اظهار داشت: این مانور با حضور دستگاه‌های مختلف شهرستان کهگیلویه برگزار شد.
جلیل پور افزود: در این مانور رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها، اصناف و عمده فروشی‌ها بر اساس چک لیست‌های مصوب مرکز مورد بازدید قرار گرفتند.
جلیل پور با بیان اینکه در صورت بروز تخلف با صنف مربوطه مطابق قانون برخورد می‌شود، اظهار کرد: مردم گزارشات خود را از طریق سامانه ۱۹٠ در اختیار متولیان قرار دهند. امیدوارم از خبر مانور سلامت غذایی در کهگیلویه برگزار شد/ فعالیت سامانه
۱۹٠
راضی بوده باشید.

مانور سلامت غذایی در کهگیلویه برگزار شد/ فعالیت سامانه
۱۹٠  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۲۰ ۰۲:۴۰:۱۶