لزوم توسعه طرح «روستا بازار» در لرستان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر لزوم توسعه طرح «روستا بازار» در لرستان به گزارش خبرنگار سایت احکام، سید عماد شاهرخی روز دوشنبه در جلسه مشترک تعاون روستایی، تشکل‌ها و اتحادیه های بخش کشاورزی با بیان اینکه از تشکل‌های بخش کشاورزی حمایت می‌کنیم، اظهار داشت: ما از حامیان و حمایت کنندگان تشکل‌ها و اتحادیه‌های بخش کشاورزی هستیم و بر این باوریم هرچه انسجام و تمرکز در این بخش بیشتر باشد بستر و شرایط توسعه بخش کشاورزی بهتر تسهیل می‌شود.
وی، افزود: تشکل‌ها و اتحادیه‌های بخش کشاورزی بازوان اجرایی در عرصه تولیدات بخش کشاورزی هستند و هر چه تعاملات و ارتباط سازنده بین تشکل‌ها و اتحادیه کشاورزی بیشتر باشد، بی تردید شاهد تحولات مؤثری در زیر بخش‌ها خواهیم شد، که خوشبختانه چنین تعاملاتی در استان وجود دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: طبق قوانین و آئین نامه‌ها می‌توانیم برخی از کارهایی که قابلیت واگذاری را دارند به بخش تشکل‌ها و اتحادیه‌های کشاورزی در راستای تسریع درروند کار واگذار کنیم که با واگذاری این کارها شاهد توسعه بیشتر در بخش کشاورزی خواهیم شد.
شاهرخی، به فعال شدن «روستا بازار» اشاره کرد و گفت: با فعالیت و توسعه «روستا بازار» می‌توان برخی از تولیدات و محصولات کشاورزی را بدون واسطه در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم و این ظرفیت خوبی برای برند سازی و بازاریابی محصولات کشاورزی است. امیدوارم از خبر لزوم توسعه طرح «روستا بازار» در لرستان راضی بوده باشید.

لزوم توسعه طرح «روستا بازار» در لرستان  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۱-۱۰ ۰۲:۳۷:۳۸