قرائت زیارت عاشورا در جوار شهید گمنام پتروشیمی خراسان
شمالی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر قرائت زیارت عاشورا در جوار شهید گمنام پتروشیمی خراسان
شمالی
به گزارش خبرنگار سایت احکام، جمعی از مردم ولایتمدار بجنورد در کنار مزار شهید گمنام خاکسپاری شده در پتروشیمی خراسان شمالی زیارت عاشورا قرائت کردند. امیدوارم از خبر قرائت زیارت عاشورا در جوار شهید گمنام پتروشیمی خراسان
شمالی
راضی بوده باشید.

قرائت زیارت عاشورا در جوار شهید گمنام پتروشیمی خراسان
شمالی  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۲۸ ۰۲:۳۷:۰۹