قاچاقچیان گازوئیل و روغن در هرمزگان ۵۷ میلیارد ریال جریمه
شدند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر قاچاقچیان گازوئیل و روغن در هرمزگان ۵۷ میلیارد ریال جریمه
شدند
به گزارش سوالات شرعی و احکام، کیومرث حسن پور اظهار کرد: شعبه ششم تعزیرات حکومتی بندرعباس به تخلف قاچاق ۱۴ هزار و ۲۰۰ لیتر نفت گاز به ارزش سه میلیارد و ۶۱۴ میلیون ریال و ۲۲۰۰ لیتر روغن صنعتی قاچاق به ارزش چهار میلیارد و ۱۲۲ میلیون ریال رسیدگی کرد و در مجموع متهمان پرونده به پرداخت ۵۷ میلیارد و ۳۷۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
وی بیان کرد: شعبه یادشده با توجه به مدارک موجود در پرونده، قاچاق گازوئیل و روغن صنعتی را محرز و علاوه بر ضبط گازوئیل کشف شده، هر کدام از متهمان ردیف اول تا سوم را به پرداخت ۱۴ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال و متهمان ردیف چهارم و پنجم را به پرداخت ۸۱۴ میلیون و ۶۶۸ هزار ریال جریمه نقدی بابت قاچاق نفت و گاز محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان ادامه داد: این شعبه همچنین در خصوص قاچاق روغن صنعتی علاوه بر ضبط این کالا، هر یک از متهمان ردیف اول تا سوم را به چهار میلیارد و ۱۲۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
وی یادآورشد: ماموران یگان تکاوری بندرعباس، پرونده این تخلف را برای بررسی به تعزیرات حکومتی بندرعباس ارسال کردند. امیدوارم از خبر قاچاقچیان گازوئیل و روغن در هرمزگان ۵۷ میلیارد ریال جریمه
شدند
راضی بوده باشید.

قاچاقچیان گازوئیل و روغن در هرمزگان ۵۷ میلیارد ریال جریمه
شدند  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۱۳ ۰۲:۴۱:۳۸