فرهنگ حمایت از دانش بنیان‌ها در کارشناسان ادارات دولتی ایجاد
شود

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر فرهنگ حمایت از دانش بنیان‌ها در کارشناسان ادارات دولتی ایجاد
شود
به گزارش خبرنگار سایت احکام، اسفندیار اختیاری در سومین همایش انجمن‌های علمی پارک‌های علم و فناوری و سازمان‌های نوآور با بیان اینکه سال‌ها قبل در هنگام تشکیل پارک‌های علم و فناوری، تلاش‌های بسیاری انجام شد تا مفهوم پارک‌ها و علت تشکیل آنها برای دستگاه‌های دولتی مختلف تشریح شود، اظهار کرد: باید اعتقاد به رشد و توسعه شرکت‌های دانش بنیان در تمام بدنه دولت و شرکت‌های اجرایی ایجاد شود و از شعار دادن فراتر رود و تبدیل به اقدامات عملی شود.
وی با ضعیف خواندن اختصاص تسهیلات تبصره ۱۸ به شرکت‌های دانش بنیان افزود: متأسفانه برخی کارشناسان در این زمینه توجیه نیستند به نحوی که علیرغم اینکه بودجه و اعتبار برای شرکت‌های دانش بنیان از سوی دولت اختصاص یافته است ولی به علت عدم فرهنگ و اعتقاد به اجرای طرح‌های شرکت‌های دانش بنیان توسط برخی کارشناسان این قانون‌ها اجرا نمی‌شود.
نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید فرهنگ دانش بنیان به جایگاهی برسد که تمام مدیران و کارشناسان به صورت کامل با اهداف این شرکت‌ها آشنا باشند، تصریح کرد: تعداد شرکت‌های دانش بنیان به صورت قابل توجهی در کشور افزایش یافته است و به همین دلیل باید بدنه دولت به صورت کامل توجیه باشد و بداند که اگر محصولی توسط شرکت دانش بنیان در حال تولید باشد باید کاملاً حمایت کند و هر اقدامی که این شرکت دانش بنیان برای توسعه محصول خود نیاز دارد در اختیار آن قرار دهد.
وی با تاکید بر اینکه اگر فرهنگ دانش بنیان در بدنه کارشناسان و مدیران دولت شکل بگیرد، دیگر شاهد کوچ برخی شرکت‌ها نخواهیم بود، افزود: باید رؤسای پارک‌های علم و فناوری وقت بگذارند و با مدیران جلسه برگزار کنند و آنها را در این زمینه توجیه کنند و دغدغه‌های شرکت‌های دانش بنیان را برای آنها تشریح کنند. امیدوارم از خبر فرهنگ حمایت از دانش بنیان‌ها در کارشناسان ادارات دولتی ایجاد
شود
راضی بوده باشید.

فرهنگ حمایت از دانش بنیان‌ها در کارشناسان ادارات دولتی ایجاد
شود  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۰۹ ۰۲:۴۰:۴۵