فرصت ۴۸ ساعته به متصرفان اراضی کشاورزی منطقه «کمالوند»
خرم‌آباد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر فرصت ۴۸ ساعته به متصرفان اراضی کشاورزی منطقه «کمالوند»
خرم‌آباد
دریکوند در گفت و گو با خبرنگار سایت احکام، اظهار داشت: در منطقه‌ای تحت عنوان «کمالوند» در شهر خرم آباد، معروف به شهرک صنوف «قاضی»، تعداد کثیری از مردم بدون اطلاع از قانون اقدام به معامله اراضی کشاورزی و تفکیک، قطعه بندی و… اراضی کشاورزی کرده‌اند.
وی، عنوان کرد: ظرف مدت ۴۸ ساعت ما به این عزیزان فرصت می‌دهیم که داوطلبانه نسبت به جمع آوری مستحدثاتی که در این اراضی ایجاد کرده‌اند، اقدام کنند، در غیر این صورت بر اساس قانون در خدمت همکاران نیروی انتظامی که صرفاً وظیفه امنیت را به عهده دارند، اقدام به قلع و قمع این بناها خواهیم کرد.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی لرستان، بیان داشت: اگر ما اقدام به این کار کنیم، یقیناً خسارت‌های وارده را از طریق محاکم قضائی طلب خواهیم کرد. امیدوارم از خبر فرصت ۴۸ ساعته به متصرفان اراضی کشاورزی منطقه «کمالوند»
خرم‌آباد
راضی بوده باشید.

فرصت ۴۸ ساعته به متصرفان اراضی کشاورزی منطقه «کمالوند»
خرم‌آباد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۱-۲۱ ۰۲:۳۸:۳۵