فرانسه چرا و چگونه بشیر بی آزار را بازداشت کرد؟

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر فرانسه چرا و چگونه بشیر بی آزار را بازداشت کرد؟ بشیر بی آزار گفت: دلیل حضور من در فرانسه، تحصیل همسرم در مقطع دکتری بود؛ وکلای فرانسوی به من گفتند دلیل احضارت، گذاشتن پست‌هایی در حمایت از فلسطین در فضای مجازی است. امیدوارم از خبر فرانسه چرا و چگونه بشیر بی آزار را بازداشت کرد؟ راضی بوده باشید.

فرانسه چرا و چگونه بشیر بی آزار را بازداشت کرد؟  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۷-۰۹ ۰۲:۴۱:۰۲