عمل جراحی دیسک گردن برای نخستین بار در اسلام آبادغرب انجام
گرفت

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر عمل جراحی دیسک گردن برای نخستین بار در اسلام آبادغرب انجام
گرفت
به گزارش سوالات شرعی و احکام، برای نخستین بار عمل جراحی دیسک گردن (با اپروچ آنتریور) در شهرستان اسلام آبادغرب و بیمارستان امام خمینی (ره) صورت گرفت.
عمل جراحی دیسک گردن (با اپروچ آنتریور) در شهرستان اسلام آباد غرب توسط دکتر محمدعلی خدایی و دکتر وحید باوندپور انجام شده است.
این جراحی مستلزم لوازم پیشرفته‌ای همچون میکروسکوپ جراحی، دستگاه رادیولوژی اتاق عمل، ست مخصوص جراحی و … است که پس از تهیه‌ی آنها در این شهرستان بیماران دیگر برای انجام این عمل نیازمند مراجعه به مرکز استان نخواهند بود. امیدوارم از خبر عمل جراحی دیسک گردن برای نخستین بار در اسلام آبادغرب انجام
گرفت
راضی بوده باشید.

عمل جراحی دیسک گردن برای نخستین بار در اسلام آبادغرب انجام
گرفت  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۱-۰۲ ۰۲:۴۴:۲۲