طرح پایش مراتع قشلاقی گرمسار آغاز شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر طرح پایش مراتع قشلاقی گرمسار آغاز شد به گزارش سوالات شرعی و احکام، به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی استان سمنان، مهدی شاه حسینی با تاکید بر اینکه طرح پایش مراتع قشلاقی گرمسار آغاز شده است، بیان کرد: هدف از اجرای این طرح، حفظ و احیا مراتع و تقویت پوشش گیاهی به دلیل وضعیت تغییر اقلیم است.
وی افزود: کنترل پروانه‌های چرا، راستی آزمایی هر سامانه عرفی بر اساس کارت ممیزی مراتع، حذف دامدارانی که بیش از سه سال ترک دامداری کرده یا مرتع را اجاره داده‌اند، از دیگر محورهای این طرح است.
رئیس منابع طبیعی گرمسار بیان کرد: ترغیب بهره برداران برای اخذ کارت پروانه چرا و تهیه طرح مرتعداری از دیگر اقدامات صورت گرفته در این طرح است.
شاه حسینی گفت: طرح پایش مراتع قشلاقی تا پایان سال در در ۲۶ سامانه مرتعی شهرستان شامل مراتع احمدآباد، بهورد، تنگه بولان، مکرش، نورالدین آباد، سعدآباد، کهک و سنرد اجرا می‌شود. امیدوارم از خبر طرح پایش مراتع قشلاقی گرمسار آغاز شد راضی بوده باشید.

طرح پایش مراتع قشلاقی گرمسار آغاز شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۱-۱۷ ۰۲:۳۹:۰۲