ضارب آمر به معروف در آبیک دستگیر شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ضارب آمر به معروف در آبیک دستگیر شد به گزارش سوالات شرعی و احکام، علی شعبانی در خصوص نشر خبری مبنی بر ایراد ضرب و جرح آمر به معروف در شهرستان آبیک اظهار کرد: در پی وصول گزارشی مبنی بر ایراد ضرب و جرح آمر به معروف موضوع با قید فوریت توسط دادستان شهرستان آبیک مورد پیگیری قرار گرفت و شخص آمر به معروف به مرجع قضائی دعوت‌شد و با تشکیل پرونده قضائی دستور لازم جهت برخورد قضائی با ضارب صادر گردید.
وی ادامه داد: با توجه به متواری شدن ضارب، خودروی مورد نظر در یکی از شهرستان‌های شمالی کشور توقیف و به پارکینگ منتقل شد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: پس از حضور ضارب در دادسرای شهرستان آبیک و تفهیم اتهام، به دلیل عجز از تودیع وثیقه، متهم بازداشت و چند روز در زندان حضور داشت.
شعبانی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و لزوم حمایت قضائی از آمران به معروف پرونده با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست جهت صدور حکم به دادگاه کیفری شهرستان آبیک ارسال گردید.
وی اضافه کرد: قطعاً در راستای اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بویژه ماده ۷ و تبصره آن حمایت قضائی لازم از آمر به معروف و برخورد قانونی با ضارب صورت خواهد پذیرفت و حکم صادره علاوه بر جنبه خصوصی حائز جنبه عمومی نیز خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: نامبرده تعرض به بانوان در معابر و اماکن عمومی را که مجازات حبس دارد در سوابق خود داشته است.
وی خاطرنشان کرد: افرادی که به هر نحوی نسبت به بانوان آمر به معروف و ناهی از منکر در انجام وظایف شأن تعرض یا مزاحمت ایجاد کنند حتی بدون اینکه مرتکب جرایمی نظیر تهدید، توهین و مانند آن شده باشند هم مجرم محسوب می‌شوند.
شعبانی افزود: متهمین طبق دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های خاص و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مشمول ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی بوده و تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت. امیدوارم از خبر ضارب آمر به معروف در آبیک دستگیر شد راضی بوده باشید.

ضارب آمر به معروف در آبیک دستگیر شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۲۵ ۰۲:۴۰:۴۶