«صنعت» مزیت نسبی استان سمنان است

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر «صنعت» مزیت نسبی استان سمنان است به گزارش خبرنگار سایت احکام، محمد حمیدی شامگاه چهارشنبه در جلسه مدیریت مصرف گاز استان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه صنعت مزیت نسبی استان است، گفت: رعایت الگوی مصرف برای ادامه چرخه صنعت در استان سمنان ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه با توجه به نیاز بازار و مردم ضرورت دارد، چرخه بعضی از شرکت‌ها و واحدهای صنعتی از تولید متوقف نشود، افزود: رعایت الگوی مصرف توسط همه مردم کمک به چرخه تولید را به همراه خواهد داشت.
معاون استاندار سمنان با بیان اینکه در صورت رعایت الگوی مصرف توسط مشترکین شهری و هم صنعت، شاهد کمترین آسیب در بخش‌های مختلف خواهیم بود، بیان کرد: قاعدتاً صرفه جویی در مصرف گاز جزیره‌ای نیست
حمیدی با اشاره به اینکه استان‌ها با رعایت الگوی مصرف به همدیگر کمک می‌کنند تا کمترین خسارت چه در بخش صنعت و چه در بخش مشترکین شهری وارد شود، ابراز داشت: سوخت دوم واحدهای صنعتی با توجه به شرایط فعلی، فعال و در صورت ضرورت جایگزین شود تا چرخه تولید متوقف نشود. امیدوارم از خبر «صنعت» مزیت نسبی استان سمنان است راضی بوده باشید.

«صنعت» مزیت نسبی استان سمنان است  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۱-۰۵ ۰۲:۳۹:۳۸