صنعا: آمریکا ماهیتش در جلوگیری از برقراری صلح در یمن را
آشکار کرد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر صنعا: آمریکا ماهیتش در جلوگیری از برقراری صلح در یمن را
آشکار کرد
به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از المسیره، وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن تاکید کرد که بیانیه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره نقش امارات در یمن ماهیت مانع تراشی آمریکا در برقراری صلح در یمن را آشکار می کند.
بر اساس این گزارش، وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن در صنعا همچنین افزود که این بیانیه نشانگر پافشاری واشنگتن بر تداوم تجاوز جنایتکارانه علیه یمن است.
در بیانیه وزارت خارجه یمن آمده است: رئیس جمهور آمریکا با اشاره به واکنش طبیعی و مشروع یمن به امارات طی یک سال گذشته تا الان و ریختن اشک تمساح برای این حادثه قصد دارد امارات و دیگر کشورهای متجاوز را بیشتر و بیشتر در جنگ یمن دخیل کند و آنها را به ادامه تجاوز و مانع تراشی مقابل تلاش ها برای برقراری صلح تشویق نماید.
این بیانیه می افزاید: اشک های جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فاقد وجهه و اعتبار است چرا که امنیت و صلح امارات تنها با صلح و پایان دادن به حضور نظامی و دخالتش در تجاوز به یمن محقق می شود و هیچ قدرتی روی زمین نمی تواند مردم یمن را از حق دفاع از خود منع نماید.
وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن همچنین سهیم شدن در تلاش ها برای برقراری صلح عادلانه و دائم را تنها گزینه موجود برای امنیت و سلامت کشورها و ملت های منطقه برشمرد.
در این بیانیه مجددا بر حق یمن در دفاع از مردم و آب و خاک این کشور و مقابله قاطعانه و محکم با هرگونه اقدام تجاوزکارانه از سوی هر طرفی تاکید شده است. امیدوارم از خبر صنعا: آمریکا ماهیتش در جلوگیری از برقراری صلح در یمن را
آشکار کرد
راضی بوده باشید.

صنعا: آمریکا ماهیتش در جلوگیری از برقراری صلح در یمن را
آشکار کرد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۱-۱۹ ۰۲:۳۸:۱۹