ششمین گزارش از نتایج شمارش آرای مأخوذه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ششمین گزارش از نتایج شمارش آرای مأخوذه به گزارش خبرنگار سایت احکام، محسن اسلامی سخنگوی وزارت کشور، ششمین گزارش از نتایج شمارش آرای مأخوذه از چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور اعلام کرد.
وی گفت: از مجموع شعب سراسر کشور تا این لحظه آرا ۴۲۴۳۲ شعبه شمارش و در سامانه جامع انتخابات وزارت کشور قرار گرفته است.
سخنگوی ستاد انتخابات افزود: از تعداد کل ۴۸۲ شهرستان تاکنون آرا ۴۴۰ شهرستان شمارش و تجمیع شده است.
وی تعداد کل برگ‌های رأی مأخوذه شمارش شده (صحیح و باطله) را ۲۰۶۱۱۹۷۱ رأی اعلام کرد که وضعیت نامزدها به ترتیب زیر است:
۱- آقای مسعود پزشکیان – فرزند حسین – شناسه نامزد ۲۲ – ۱۱۱۲۰۹۲۴ رای
۲- آقای سعید جلیلی – فرزند محمد حسن – شناسه نامزد ۴۴ – ۹۰۹۷۹۹۳ رأی امیدوارم از خبر ششمین گزارش از نتایج شمارش آرای مأخوذه راضی بوده باشید.

ششمین گزارش از نتایج شمارش آرای مأخوذه  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۷-۰۶ ۰۲:۳۷:۳۴