سقوط آزاد نتانیاهو در نظرسنجی‌های صهیونیستی همزمان با جنگ
غزه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر سقوط آزاد نتانیاهو در نظرسنجی‌های صهیونیستی همزمان با جنگ
غزه
به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از تایمز اسرائیل، نظرسنجی‌ها کاهش بسیار زیاد حمایت از نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی را نشان می‌دهد.
بر اساس یک نظرسنجی تلویزیونی که نتایج آن عصر روز گذشته منتشر شد، حمایت عمومی از «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در هفته‌های اخیر در بحبوحه جنگ علیه غزه به شدت کاهش یافته است.
این گزارش می‌گوید که اگر انتخابات جدید امروز برگزار شود، حزب وحدت ملی بنی گانتز با ۳۷ کرسی بزرگ‌ترین و پس از آن حزب لیکود نتانیاهو فقط ۱۸ کرسی بدست خواهد آورد.
نه حزب کارگر و نه حزب عربی بلد از حداقل آستانه رای در نظرسنجی عبور نکردند.
به طور کلی بر مبنای این نظر سنجی، بلوک ضد نتانیاهو ۶۸ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست و حزب لیکود و متحدانش متعلق به نتانیاهو فقط ۴۷ کرسی خواهند داشت.
در این صورت، بر مبنای نظر سنجی صورت گرفته در صورت برگزاری انتخابات جدید در رژیم صهیونیستی، نتانیاهو قادر به تشکیل کابینه نخواهد بود. امیدوارم از خبر سقوط آزاد نتانیاهو در نظرسنجی‌های صهیونیستی همزمان با جنگ
غزه
راضی بوده باشید.

سقوط آزاد نتانیاهو در نظرسنجی‌های صهیونیستی همزمان با جنگ
غزه  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۱-۳۱ ۰۲:۳۷:۱۳