زیست عفیفانه در رگه‌های تاریخی مردم ایران جریان دارد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر زیست عفیفانه در رگه‌های تاریخی مردم ایران جریان دارد به گزارش خبرنگار سایت احکام، محمدامین خلیجی چهارشنبه شب در نشست زیست عفیفانه با اشاره به اینکه زیست عفیفانه واژه و مفهومی در هم تنیده در جامعه ایرانی با سابقه زیاد تاریخی است، اظهار داشت: تلاش داریم نگاه ایجابی به این موضوع داشته باشیم، چرا که باور داریم زیست عفیفانه در رگه‌های تاریخی مردم ما جریان دارد.
وی افزود: باید تلاش کنیم در مواجهه با جامعه زنان با ادبیات تکریم وارد شویم چرا که با چالش‌هایی که دنیای غرب در این زمینه ایجاد کرده، و با استفاده از فضای رسانه‌ای ضرر و زیان‌هایی و سناریوهای هجمه آور عفاف و حجاب را در جامعه ایران ایجاد کرده است، بنابراین تمرکز ما روی این داشته‌ها باید باشد و با فرهنگ سازی و بهره وری از فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی با هجمه‌های دشمنان مقابله کنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار دیلم گفت: شروع تغییر نوع لباس و پوشش در ایران و خانواده ایرانی موضوع فرهنگی نبوده، بلکه سیاسی و امنیتی بوده است؛ بنابراین نباید صرفاً نگاه فرهنگی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه باید از نگاه حداقلی به زیست عفیفانه پرهیز کنیم گفت: موضوع زیست عفیفانه را به بانوان محدود می‌کنند، در حالی که این موضوع مربوط به خانواده یعنی زن و مرد است، همچنین زیست عفیفانه مربوط به پوشش هم نیست، بلکه در گفتار و کلام معنا پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه پایداری خانواده و زیست عفیفانه بر هم تأثیر و تأثر دارند، عنوان کرد: خانواده کانون زیست عفیفانه بوده و زیست عفیفانه نیز ضامن بقای خانواده است. امیدوارم از خبر زیست عفیفانه در رگه‌های تاریخی مردم ایران جریان دارد راضی بوده باشید.

زیست عفیفانه در رگه‌های تاریخی مردم ایران جریان دارد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۲۰ ۰۲:۴۰:۲۲