زمان اخذ رأی در انتخابات نظام پرستاری افزایش یافت

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر زمان اخذ رأی در انتخابات نظام پرستاری افزایش یافت به گزارش سوالات شرعی و احکام، پیش تر زمان اخذ آرای ششمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری از سوی سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت و رئیس ستاد اجرایی مرکزی ششمین دوره انتخابات هیأت مدیره های شهرستان‌ها و شورای عالی سازمان نظام پرستاری، از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۹ عصر جمعه مورخ ۷ سایت احکام ماه سال جاری اعلام شده بود.
با توجه به درخواست ستادهای اجرایی برخی از دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی مبنی بر تغییر ساعت آغاز و پایان اخذ رأی و همپوشانی آن با شیفت‌های صبح، عصر و شب، ساعت اخذ رأی در سراسر کشور از ساعت ۷ صبح لغایت ۲۰ روز جمعه مورخ ۷ سایت احکام اعلام شد. امیدوارم از خبر زمان اخذ رأی در انتخابات نظام پرستاری افزایش یافت راضی بوده باشید.

زمان اخذ رأی در انتخابات نظام پرستاری افزایش یافت  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۲۲ ۰۲:۳۷:۳۵