رونمایی پوستر بخش هنری ششمین جشنواره افشای حقوق بشر
آمریکایی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر رونمایی پوستر بخش هنری ششمین جشنواره افشای حقوق بشر
آمریکایی
به گزارش خبرنگار سایت احکام، پوستر بخش هنری ششمین جشنواره افشای حقوق بشر آمریکایی توسط محمد مهدی دادمان، رئیس حوزه هنری رونمایی شد.
سایت احکامابی، رئیس حوزه هنری البرز در این رویداد اظهار کرد: ایده اولیه بخش هنری جشنواره حقوق بشر آمریکایی در البرز شکل گرفته است. امسال آثار رسیده از کیفیت بالایی برخوردار است و به شدت حرفه‌ای است و این قابل پیش‌بینی نبود چندین سال است که آثار تولید شده در بخش هنری فراخوان به عنوان خوراک هنری در کشور استفاده می‌شود. امیدوارم از خبر رونمایی پوستر بخش هنری ششمین جشنواره افشای حقوق بشر
آمریکایی
راضی بوده باشید.

رونمایی پوستر بخش هنری ششمین جشنواره افشای حقوق بشر
آمریکایی  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۱۱ ۰۲:۴۰:۱۳