روایت دبیر ستاد حقوق بشر از نقش فضای مجازی در اغتشاشات
اخیر

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر روایت دبیر ستاد حقوق بشر از نقش فضای مجازی در اغتشاشات
اخیر
روایت غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر از نقش پیام‌رسان‌های خارجی و رسانه‌های فارسی زبان سعودی و لندنی در اغتشاشات اخیر را در این فیلم مشاهده می‌کنید. امیدوارم از خبر روایت دبیر ستاد حقوق بشر از نقش فضای مجازی در اغتشاشات
اخیر
راضی بوده باشید.

روایت دبیر ستاد حقوق بشر از نقش فضای مجازی در اغتشاشات
اخیر  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۱-۱۱ ۰۲:۴۲:۴۳