رنگ قرمز به نقشه کرونایی کشور بازگشت

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر رنگ قرمز به نقشه کرونایی کشور بازگشت به گزارش سوالات شرعی و احکام، تا پایان ۲۹ سایت احکام ۱۴۰۱، هیچ شهرستانی در وضعیت قرمز کرونایی نبود.
در همین حال، ۱۹ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۰۳ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۲۶ شهرستان در وضعیت آبی قرار داشتند.
در همین حال، نقشه کرونایی کشور دوباره تغییر رنگ داد و ۴ شهر در وضعیت قرمز قرار گرفتند.

بر اساس تازه‌ترین گزارش هفتگی وزارت بهداشت، تعداد شهرهای نارنجی رنگ دچار تغییر شده و از عدد ۱۹ به ۲۶ شهر افزایش یافت.
همچنین، تعداد شهرهای زرد رنگ نیز از ۲۰۳ به ۱۸۸ شهرستان رسید و شهرهای آبی رنگ نیز از ۲۲۶ به ۲۳۰ شهر افزایش یافت.
در همین حال، شهر تهران در وضعیت آبی قرار دارد، اما در محاصره ۶ شهر زرد قرار گرفته است.
اسلامشهر، ورامین، شهریار، رباط کریم، پردیس و دماوند، ۶ شهرستان زرد رنگ در استان تهران هستند. 
فیروزکوه نیز در وضعیت نارنجی قرار دارد. 
شهرهای ایوان، خرمدره، سرچهان و نائین، ۴ شهر قرمز رنگ هستند.  امیدوارم از خبر رنگ قرمز به نقشه کرونایی کشور بازگشت راضی بوده باشید.

رنگ قرمز به نقشه کرونایی کشور بازگشت  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۲۲ ۰۲:۳۸:۱۸