رشد ۳۵ درصدی شرکت‌های دانش بنیان در خوزستان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر رشد ۳۵ درصدی شرکت‌های دانش بنیان در خوزستان به گزارش خبرنگار سایت احکام، صادق خلیلیان عصر امروز یکشنبه در جلسه ستاد اقتصاد دانش بنیان با اشاره به اهمیت این ستاد در سطح کشور اظهار داشت: خوزستان در تشکیل این ستاد در کشور پیشتاز بوده است.
وی به اقدامات در حال انجام در زمینه توسعه دیپلماسی اقتصادی از طریق شرکت‌های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: نمایشگاه «دستاوردهای دانش بنیان و محصولات دانش بنیان» قرار است از طریق خوزستان در کشور عراق برگزار شود که نقش مهمی را در معرفی توانمندی‌ها و توسعه بازارهای این شرکت‌ها در کشورهای مختلف دارد.
استاندار خوزستان ادامه داد: در حال حاضر همکاری خوبی میان شرکت‌های بزرگ، صنعتی و دستگاه‌های اجرایی با شرکت‌های دانش بنیان برقرار است و تاکید شده قراردادهای میان این دو بخش گسترش بیشتری داشته باشد.
وی با اشاره به توانمندی‌های شرکت‌های دانش بنیان، بر توسعه اقتصاد دانش بنیان از طریق شرکت‌های دانش بنیان تاکید کرد و گفت: صنایع باید از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان استان نسبت به گذشته استفاده بیشتری داشته است.
استاندار خوزستان با بیان اینکه اقدامات خوبی در زمینه توسعه شرکت‌های دانش بنیان و فناور در سطح استان صورت گرفته است، خبر داد: ظرف ۶ ماه گذشته شرکت‌های دانش بنیان در استان ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است. امیدوارم از خبر رشد ۳۵ درصدی شرکت‌های دانش بنیان در خوزستان راضی بوده باشید.

رشد ۳۵ درصدی شرکت‌های دانش بنیان در خوزستان  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۲۴ ۰۲:۳۹:۲۶