راه اندازی هنرستان مشترک با کشورهای همسایه در استان‌های
مرزی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر راه اندازی هنرستان مشترک با کشورهای همسایه در استان‌های
مرزی
به گزارش خبرنگار سایت احکام، محمدمهدی کاظمی شامگاه پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: تربیت نیروی انسانی و آموزش‌های فنی از اهمیت زیادی در دنیا برخوردار است
معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش افزود: در سال‌های اخیر، با توسعه تکنولوژی، آموزش‌ها محدود به مرز آن کشور نمی‌شود و توسعه این آموزش‌ها وسعت یافته و تعاملات بین المللی را در برگرفته است.
وی ادامه داد: از این رو به منظور استفاده از ظرفیت کشورهای مختلف و کشورهای همسایه و با توجه به سیاست دولت، توسعه آموزش را با توجه به دیپلماسی مهارتی دنبال کنیم و چند اقدام در این راستا انجام خواهد شد.
کاظمی گفت: با هدف توسعه و صدور مهارت‌های دانش آموزان، هنرستان‌هایی در مرزهای کشور ایجاد شده و با توجه به آنکه ۱۳ استان مرزی داریم این امر فرصت خوبی خواهد بود.
معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: علاوه بر ایجاد هنرستان مشترک، تربیت نیروی انسانی و آموزش مربیان و برگزاری مسابقات مهارت بین المللی هم از دیگر برنامه‌های ما در راستای توسعه دیپلماسی مهارتی است. امیدوارم از خبر راه اندازی هنرستان مشترک با کشورهای همسایه در استان‌های
مرزی
راضی بوده باشید.

راه اندازی هنرستان مشترک با کشورهای همسایه در استان‌های
مرزی  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۱۱ ۰۲:۴۰:۵۹