در زمان برگزاری کنکور محدودیت در پیام‌رسان‌ها خواهیم
داشت

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر در زمان برگزاری کنکور محدودیت در پیام‌رسان‌ها خواهیم
داشت
پورعباس رئیس سازمان سنجش گفت: از دولت خواستیم مکانیزیمی را ایجاد کند که در زمان برگزاری کنکور امکان ارسال یا دریافت فایل در شبکه های پیام رسان وجود نداشته باشد. امیدوارم از خبر در زمان برگزاری کنکور محدودیت در پیام‌رسان‌ها خواهیم
داشت
راضی بوده باشید.

در زمان برگزاری کنکور محدودیت در پیام‌رسان‌ها خواهیم
داشت  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۱-۱۶ ۰۲:۴۴:۵۹