دریابانی در برخورد با صید غیرمجاز یاری رسان شیلات
باشد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر دریابانی در برخورد با صید غیرمجاز یاری رسان شیلات
باشد
به گزارش سوالات شرعی و احکام، ساسان صادقی در دیدار با فرمانده دریابانی هرمزگان با بیان اینکه شیلات به ویژه صید و صیادی محوری مهم برای توسعه همه جانبه، اشتغال زایی و پایداری اشتغال در استان هرمزگان است گفت: بدون شک حضور مرزبانی یکی از ارکان مهم تامین امنیت دریانوردی جامعه صیادی است. وی با بیان اینکه استان هرمزگان با برخورداری از بیشترین مرز ساحلی و دسترسی به آبهای بین المللی پیوند نزدیک تری با مرزبانی دارد، افزود: بدون شک تعاملات مرزبانی هرمزگان با جامعه صیادی استان و همچنین اداره کل شیلات می تواند نقش مهمی در کاهش مشکلات جامعه صیادی استان داشته باشد.
صادقی خواستار ارتقای عملیات مشترک مرزبانی و یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات در برخورد با پدیده صید غیر مجاز و همچنین حفاظت از انفال دریا برای نسل آینده شد و گفت: مقوله آموزش و فرهنگ سازی با بهره مندی از ظرفیت های مرزبانی جهت حفظ ذخایر آبزیان را از مولفه های حیاتی در حوزه شیلات دانست و بهره گیری از ظرفیت و جایگاه مرزبانی در بین ساحل نشینان در امر فرهنگ سازی را بسیار مهم برشمرد.
صادقی روش های ترال های غیر مجاز و صید های محاصره ای غیر اصولی از عوامل مهم فعلی تهدید کننده ذخایر آبزیان خواند و از فرماندهی مرزبانی خواست تا در برخورد با این موضوعات یاری رسان یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان باشد.
در ادامه فرماندهی مرزبانی استان با بیان اینکه خوشبختانه هیچگونه تخلف امنیتی در حوزه صید و صیادی استان وجود نداشته است گفت: جامعه شریف صیادی خوشبختانه همواره همراه و همسو مرزبانی گام برداشته اند.
سردار بهادر اسماعیلی افزایش ایمنی بنادر صیادی به ویژه در برابر آتش سوزی رو مورد تاکید قرار دارد و گفت: خوشبختانه امنیت دریانوردان و صیادان به خوبی با تعامل سازنده موجود بین شیلات و مرزبانی تامین می شود.
وی با ا شاره به اهمیت حفاظت از منابع آبزیان در راستای پایداری صید و صیادی اصولی و حفظ ذخایر آبزیان برای نسل آینده، گفت: با توجه به تعامل های سازنده بین شیلات و مرزبانی استان گشت‌های مشترک دریایی با شیلات برای حفاظت از منابع آبی خلیج فارس و دریای عمان نسبت به گذشته افزایش یافته است و در این راستا گامهای مهمی برداشته شده است.
گفتنی است افزایش نظارت بر ناوگان های صیادی، تعامل و همکاری بیشتر مرزبانی در برخود با صید غیر مجاز، ارتقای آموزش ها در خصوص رعایت حریم مرزی، پاسداشت بیشتر خوریات به عنوان نوزادگاه آبزیان ارزشمند، توجه بیشتر به آلودگی های دریا، کمک به تامین و ارتقای ایمنی بنادر صیادی و … از مهمترین خواسته و نظرات صیادان در این نشست بود. امیدوارم از خبر دریابانی در برخورد با صید غیرمجاز یاری رسان شیلات
باشد
راضی بوده باشید.

دریابانی در برخورد با صید غیرمجاز یاری رسان شیلات
باشد  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۳۰ ۰۲:۴۰:۲۸