خبر خوش برای پرستاران طرحی/ استخدام با امتیاز ویژه ایام
کرونا

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر خبر خوش برای پرستاران طرحی/ استخدام با امتیاز ویژه ایام
کرونا
به گزارش سوالات شرعی و احکام، میثم لطیفی گفت: قرار شده جذب پرستاران طرحی از طریق برگزاری آزمون، عملیاتی شود.
وی افزود: البته برای پرستاران طرحی که در دوران کرونا خدمت کرده اند، امتیاز ویژه در نظر گرفته شده است. به طوری که به ازای هر یک ماه خدمت در دوران کرونا، از امتیاز ویژه برخوردار می‌شوند.
لطیفی در مورد زمان جذب پرستاران طرحی، گفت: این موضوع از نظر ما تمام شده است و سازمان سنجش با همکاری وزارت بهداشت، می‌بایست بر سر برگزاری آزمون جذب به توافق برسند. امیدوارم از خبر خبر خوش برای پرستاران طرحی/ استخدام با امتیاز ویژه ایام
کرونا
راضی بوده باشید.

خبر خوش برای پرستاران طرحی/ استخدام با امتیاز ویژه ایام
کرونا  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۱-۰۲ ۰۲:۴۴:۰۰