حفاظت ۳۷۰۰ محیط‌بان از ۱۱ درصد از خاک کشور

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر حفاظت ۳۷۰۰ محیط‌بان از ۱۱ درصد از خاک کشور به گزارش سوالات شرعی و احکام، نورالله مرادی در آئین افتتاح خانه محیط زیست و تشکلهای زیست محیطی بروجرد، اظهار داشت:: خانه‌های محیط زیست یکی از بسترهای مهم برای مردمی سازی و مشارکت مردم در امر حفاظت از محیط زیست هستند.
وی، گفت: سیاست سازمان محیط زیست در دولت سیزدهم مردمی شدن و مشارکت و همراهی مردم در فعالیت‌ها محیط زیستی است.
معاون سازمان حفاظت از محیط زیست کشور، اظهار داشت: تعداد محیط بانان سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به گستره حفاظتی اندک است به طوری که با سه هزار و ۷۰۰ محیط بان باید ۱۱ درصد خاک کشور را حفاظت کنیم و به همین منظور همراهی مردم برای حفاظت از محیط زیست ضروری است.
مرادی، بیان داشت: بنا بر سیاست مردمی سازی، کمک گرفتن از مردم مهم‌ترین برنامه ما است و این امر حاصل نمی‌شود مگر اینکه همراهی و همکاری مردم را داشته باشیم.
وی، اظهار داشت: ما باید مبتنی بر آموزه‌های دینی، اخلاقی و فرهنگی به بسط دانش، آگاهی، هوش و سواد زیست محیطی بپردازیم که این امر با تأسیس خانه‌های محیط زیست که محلی برای گسترش دانش محیط زیست و پاسخ گویی مسئولان است محقق می‌شود.
معاون سازمان حفاظت از محیط زیست کشور، افزود: شهر بروجرد به عنوان پایلوت می‌تواند در حوزه محیط زیست پیشتاز باشد و این ارزش مضاعف به این شهر خواهد بخشید.
مرادی، اظهار داشت: هر چه تعداد خانه‌های محیط زیست بیشتر باشد مسئولیت و در حقیقت بار مالی شهرداری کاهش پیدا می‌کند زیرا در خانه‌های محیط زیست به مردم آموزش داده می‌شود که چگونه با رعایت مباحث زیست محیطی و شهروندی به اقتصاد خانواده کمک خواهد شد.
وی با اشاره به این موضوع که باید به طور ملموس اقتصاد محیط زیست و صرفه جویی ناشی از رعایت مسائل محیط زیستی را برای مردم تشریح کنیم، گفت: مردم وقتی منافع ملموس خود را در مشارکت زیست محیطی مشاهده کنند همراهی آنان مضاعف می‌شود.
معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست کشور، گفت: توجه ویژه به مشارکت‌های مردمی، مسئولیت اجتماعی یاری گر ما در پیشبرد اهداف محیط زیستی دولت مردمی است. امیدوارم از خبر حفاظت ۳۷۰۰ محیط‌بان از ۱۱ درصد از خاک کشور راضی بوده باشید.

حفاظت ۳۷۰۰ محیط‌بان از ۱۱ درصد از خاک کشور  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۱-۲۵ ۰۲:۳۹:۴۳