جو پایدار استان طی پنج روز آینده / یاسوج سرد ترین نقطه استان
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر جو پایدار استان طی پنج روز آینده / یاسوج سرد ترین نقطه استان
شد
ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار سایت احکام، افزود: با توجه به بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و الگوهای مختلف جوی، طی پنج روز آینده جو غالب استان صاف تا قسمتی ابری، گاهی با وزش باد و در برخی مناطق با پدیده مه صبحگاهی و ماندگاری هوای سرد پیش بینی می‌شود.
بهره مند با بیان اینکه وضعیت کلی هوا در مناطق سردسیری و مناطق گرمسیری پایدار خواهد بود، اظهار کرد: برای روز شنبه آسمان استان صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.
کارشناس هواشناسی استان اظهار داشت: همچنین برای روز یکشنبه آسمان استان صاف تا کمی ابری با همراه با وزش باد همراه است.
بهره مند به وضعیت هوای ۲۴ ساعت گذشته مناطق مختلف استان اشاره کرد و عنوان داشت: شهر لنده با بیشینه دمای ۱۶.۹ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهر یاسوج با منفی ۶.۶ درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان بود. امیدوارم از خبر جو پایدار استان طی پنج روز آینده / یاسوج سرد ترین نقطه استان
شد
راضی بوده باشید.

جو پایدار استان طی پنج روز آینده / یاسوج سرد ترین نقطه استان
شد  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۳۱ ۰۲:۳۹:۱۱