جزئیات زمان‌بر بودن صدور برخی از مجوزها و استعلام‌ها

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر جزئیات زمان‌بر بودن صدور برخی از مجوزها و استعلام‌ها خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طبق مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل محیط کسب و کار در بسیاری از زمینه‌ها، دستگاه‌های کشور باید حداکثر در مدت ۷روز پاسخ مجوزهای لازم را صادر کنند. امیدوارم از خبر جزئیات زمان‌بر بودن صدور برخی از مجوزها و استعلام‌ها راضی بوده باشید.

جزئیات زمان‌بر بودن صدور برخی از مجوزها و استعلام‌ها  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۵-۲۲ ۰۲:۴۰:۱۰