تشکیل قرارگاه مرکزی نظارت بر سلامت/ رشد ۴۲ درصدی کشف
تخلف

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تشکیل قرارگاه مرکزی نظارت بر سلامت/ رشد ۴۲ درصدی کشف
تخلف
به گزارش سوالات شرعی و احکام، سلیمان حیدری، در اجلاس معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، گفت: جهت هماهنگی بین دستگاه‌های ناظر، قرارگاه مرکزی نظارت بر سلامت در محل معاونت درمان وزارت بهداشت با حضور دادستانی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان نظام پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در تهران تشکیل شده است.
وی افزود: تاکنون ۲۳ جلسه قرارگاه مرکزی نظارت بر سلامت برگزار شده و بیش از ۹۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده که قرارگاه نظارت بر درمان در تمامی دانشگاه‌ها نیز تشکیل شود.
حیدری ادامه داد: شاخص بازدید هدفمند که منجر به کشف تخلف و اقدام قضائی یا انضباطی شود از ۵/۷ درصد در سال گذشته به ۷/۸ درصد در ۶ ماه اول سال جاری رسیده و ۴۲ درصد رشد داشته است.
رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، با بیان اینکه طبق برنامه زمان بندی، ۳۷۴ بیمارستان کشور در ۶ ماهه اول اعتباربخشی شده اند، افزود: میانگین تحقق کل محورهای اعتباربخشی در ۳۷۴ بیمارستان ارزیابی شده، ۶۴.۶۲ درصد بوده است.
حیدری ادامه داد: در حیطه گردشگری سلامت، تعداد ۲۲۰ مرکز درمانی از ۳۵ دانشگاه و ۲۷ استان، مجوز پذیرش بیماران بین الملل اخذ کرده‌اند و امیدواریم که شاهد افزایش فعالیت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به ویژه در مناطق مرزی در حوزه گردشگری سلامت باشیم. امیدوارم از خبر تشکیل قرارگاه مرکزی نظارت بر سلامت/ رشد ۴۲ درصدی کشف
تخلف
راضی بوده باشید.

تشکیل قرارگاه مرکزی نظارت بر سلامت/ رشد ۴۲ درصدی کشف
تخلف  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۲۹ ۰۲:۳۷:۱۸