تریبون آزاد مردمی در بازار بندرعباس

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تریبون آزاد مردمی در بازار بندرعباس بندرعباس- ویژه برنامه تریبون آزاد مردمی تحت عنوان آزاد اندیش در پیاده راه حافظ بازار بندرعباس برگزار شد و گروه‌هایی از مردم به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. امیدوارم از خبر تریبون آزاد مردمی در بازار بندرعباس راضی بوده باشید.

تریبون آزاد مردمی در بازار بندرعباس  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۶-۲۳ ۰۲:۴۴:۳۱