بیمه روستاییان و عشایر در اولویت کاری فرمانداران لرستان
نیست

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر بیمه روستاییان و عشایر در اولویت کاری فرمانداران لرستان
نیست
عسگری در گفت‌وگو با خبرنگار سایت احکام با بیان اینکه فعالیت بیمه صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر در سال ۸۶ در استان لرستان فعالیت خود را آغاز کرده است، اظهار داشت: راه‌اندازی این صندوق نیز ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی به کشاورزان، روستاییان و عشایر بوده است.
اطلاع‌رسانی برای معرفی خدمات صندوق خوب نبوده است
وی با تأکید بر اینکه این صندوق در دو حوزه بیمه عمر فعالیت می‌کند، گفت: در این راستا در سه بخش بازنشستگی، پرداخت مستمری پیری و از کارافتادگی و دیگری ناشی از فوت این صندوق ارائه خدمات می‌کند.
مدیر بیمه صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه تا سال ۱۴۰۱، ۹۶ هزار نفر بیمه شده در استان داشتیم، افزود: از سال ۱۴۰۱ تا کنون این عدد به ۱۱۶ هزار نفر رسیده است.
عسگری، بیان داشت: تعداد بیمه شده فعال در استان ۶۰ هزار و ۲۰۳ نفر است و اینها هر سال بیمه خود را پرداخت می‌کنند، همچنین در استان تعدادی بیمه شده غیرفعال متصل و همچنین غیر منفصل داریم.
وی گفت: بیمه‌شده‌های غیرفعال متصل کسانی هستند ۱۶ هزار و ۴۰۸ نفر هستند که زیر یک سال قطعی بیمه دارند و کسانی که غیرفعال منفصل هستند و تعدادشان ۲۰ هزار و ۴۸۲ نفر هستند، بیشتر از یک سال قطعی بیمه دارند، علت این امر ممکن است به دلیل عدم اطلاع‌رسانی درستی باشد که می‌بایست از طرف ما باشد که متأسفانه مطلوب صورت نگرفته است.
توجه و معرفی خدمات صندوق بیمه روستاییان در اولویت فرمانداران نیست
مدیر بیمه صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر لرستان با اشاره به فعالیت ۴۳ کارگزاری این صندوق در سطح استان، تصریح کرد: باوجوداینکه این کارگزاری‌ها فعالانه کار می‌کنند، اما در این راستا باز هم جای کار وجود دارد و نیاز بوده که به‌صورت چهره‌به‌چهره روستاییان و عشایر را قانع کنیم که از خدمات این صندوق استفاده کنند.
قرار است که مادران غیرشاغل دارای سه فرزند در استان به‌صورت رایگان از سوی این صندوق بیمه شوند عسگری با اشاره به راه‌اندازی قرارگاه «کرامت» در راستای معرفی خدمات این صندوق به روستاییان و عشایر، گفت: قرار است که مادران غیرشاغل دارای سه فرزند در استان به‌صورت رایگان از سوی این صندوق بیمه شوند.
وی در ادامه با انتقاد از عدم همکاری فرمانداران شهرستان‌های استان در معرفی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های این صندوق بیمه به کشاورزان، روستاییان و عشایر استان، بیان داشت: فکر می‌کنم این امر در اولویت کاری فرمانداران نیست چرا که با همه فرمانداران شخصاً جلسه برگزار و بر لزوم معرفی ظرفیت‌ها و خدمات این بیمه به کشاورزان، روستاییان و عشایر تأکید کرده‌ام.
مدیر بیمه صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر لرستان با تأکید بر اینکه از استاندار جدید لرستان تقاضا دارم که فرمانداران را دراین‌رابطه پای‌کار بیاورند، بیان داشت: همچنین فرمانداران بخشداران را موظف کنند، چون جامعه هدف ما همه با بخشداران و دهیاران سروکار دارند.
عسگری با تأکید بر اینکه اکثر دهیاران از اطرافیان و فامیل‌های روستاییان هستند، تصریح کرد: اینها می‌توانند با روستاییان رایزنی و صحبت کنند و آنها را قانع کنند که از خدمات این صندوق بیمه استفاده کنند. امیدوارم از خبر بیمه روستاییان و عشایر در اولویت کاری فرمانداران لرستان
نیست
راضی بوده باشید.

بیمه روستاییان و عشایر در اولویت کاری فرمانداران لرستان
نیست  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۲۹ ۰۲:۴۰:۵۸