بودجه ۳۰ هزار میلیاردی ریالی شهرداری اراک به شورای شهر ارائه
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر بودجه ۳۰ هزار میلیاردی ریالی شهرداری اراک به شورای شهر ارائه
شد
به گزارش خبرنگار سایت احکام، علیرضا کریمی شهردار اراک شامگاه دوشنبه در صحن علنی شورای شهر اراک حاضر و لایحه پیشنهادی بودجه ۳۰ هزار میلیارد ریالی سال ۱۴۰۲ شهرداری اراک وسازمان‌های تابعه شهرداری اراک با رشد ۵۷.۸ درصدی نسبت به متمم شماره یک و رشد ۲۵ درصدی نسبت به متمم شماره دو جهت بررسی و تصویب، تقدیم شورای اسلامی شهر شد.
توجه به سرمایه انسانی و پرداخت حقوق پرسنل مدیریت شهری، افزایش مشارکت و سرمایه‌های اجتماعی و جلب رضایتمندی مردم، بهره گیری از فناوری‌های نوین و صرفه جویی در هزینه‌ها، کاهش تصدی گری و برون سپاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی، رویکرد محله محوری و عدم افزایش ردیف‌های هزینه‌ای، تکمیل طرح‌های نیمه تمام از جمله اقداماتی است که مدیریت شهری برای عملیاتی کردن آن در سال آتی هدف‌گذاری کرده و بر روی آن تمرکز دارد. امیدوارم از خبر بودجه ۳۰ هزار میلیاردی ریالی شهرداری اراک به شورای شهر ارائه
شد
راضی بوده باشید.

بودجه ۳۰ هزار میلیاردی ریالی شهرداری اراک به شورای شهر ارائه
شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۱-۲۴ ۰۲:۳۸:۰۹